Den 20 juli 2023

Familiedynamikken ændrer sig, når sorgen rammer

Hver eneste familie er unik og I har jeres helt særlige dynamik. Jeres måde at være på som familie, har I formet over tid. Alle familier har uskrevne regler for at være sammen, en bestemt måde at snakke sammen, dele tanker og følelser osv.

Når sorgen rammer, vil nogle af disse uskrevne regler bliver forstærket. Nogle familier vil ændre sig og måske trække sig længere fra hinanden. Anderledes er det for andre familier, som også tror på, at sorgen er en mulighed for at rykke tættere sammen i det svære. På engelsk siger man; loss individualizes, grief is social.

Læs mere om: Snakke om sorg i familien

Sorg kan skabe stor frustration og splittelse i en familie. Vi reagerede alle fire forskelligt. Vi havde brug for at få forståelse for vores egne reaktioner, samt at forstå, respektere og acceptere andres sorgproces

To gode ting at være opmærksom på:

Sorg er forskellig

  • Sorg er forskellig, og i familien skal der være plads til alle måder at sørge på. Nogen græder meget, andre lidt. Nogen har brug for at håndtere noget praktisk, andre vil gerne tale meget om sorgen. Uanset hvad, har I i familien et ansvar for at lytte til hinandens måde at sørge på, give plads til hinanden.

Snak og del sorgen med hinanden

  • Det er vigtigt at kunne dele sorgen med hinanden. Det er godt at kunne dele både sorgprocessen, altså hvordan sorgen fylder lige nu, og sorgens indhold, altså hvad det er I hver især savner, hvem I er vrede på, hvad I er bange for osv.

Derudover er det vigtigt at huske på, at sorg tager tid. Særligt i familier, hvor I efter et tab skal finde nye roller og positioner. Imidlertid lykkedes det langt de fleste familier at tilpasse sig den nye virkelighed. I vil finde nye måder at være sammen på, og måder at mindes på, så sorgen får en naturlig plads i samværet.

Læs mere om: Mulige reaktioner i sorgen

Hør Kristian fortælle om sin sorg

Kristian mister sin far til kræft. I tiden efter er han både ekstra voksen for sin lillebror, men også en ung mand, der skal håndtere sorgen og tabet af sin forælder.

Del

Hvad har brug for?

En guide til mine venner
At finde en sorggruppe
At forstå din sorg
Hjælp når sorgen rammer
At vide hvornår sorgen går væk
At vi kan snakke om sorg i min familie
Scroll to Top