Den 28 juli 2023

Sådan taler vi om sorgen i Danmark

Sorg er stadig et tabu i Danmark

I Danmark er det ofte en udfordring at tale åbent om sorg. Gennem de senere år er der sket en stor udvikling i at få bragt sorg på emnebordet og hjælpe hinanden, hvor flere organisationer har sat gang i denne bevægelse. Men der er stadig et godt stykke endnu til i at skabe en fælles sorgkultur i Danmark.

Den danske teolog Christian Juul Busch giver et perspektiv på tabuet i Danmark. Han beskriver, at tabuet er opløst, når der er tale om døden på afstand. Derimod er døden tæt på stadig tabubelagt. Døden tæt på dækker vores egen død og dødsfald blandt de mennesker, som er en del af vores personlige og private liv1.

Kultur for at holde svære følelser for sig selv

Det kan delvist skyldes vores kulturelle normer i Danmark. Herunder er der en opfattelse af, at man skal opretholde en professionel facade og være tilbageholdende med svære følelser, som sorg. Man kan føle sig såret og sårbar, hvis man åbner op om sin sorg, og så kan man være bange for, at andre ikke vil forstå eller dømme en.

Sociale forventninger kan også spille ind. Det kan være svært at dele sin sorg, fordi andre og en selv forventer, at man altid skal være stærk og klare sine egne problemer. Når vi er i sorg, kan vi få følelsen af at være en byrde for andre, når de skal høre om vores sorg. Dette kan medvirke til, at vi ender med at holde den for os selv. Det kan være svært at nå ud til andre for at få støtte og hjælp, fordi vi ikke vil være en belastning og til besvær. Det kan give en følelse af ensomhed.

Læs mere om: Jeg føler mig helt alene i sorgen

Frygten for at gøre sorgen værre

Lav viden om sorg og hvordan vi bedst kan hjælpe nogen, der er i sorg, kan også spille en stor rolle for, at sorg stadig er tabubelagt. Det kan være svært at finde de rigtige ord eller handlinger. Denne usikkerhed kan ende ud i, at nogle vælger at lade som ingenting og i stedet håber at tiden vil hjælpe den, der er i sorg.

En anden årsag kan være frygten for at gøre det værre for den sørgende ved at bringe emnet op. Nogle mennesker er bange for, at hvis de spørger ind til sorg, at det vil forstærke smerten og bringe mere lidelse til personen, som er i sorg. Så i et forsøg på at undgå dette, vælger de at undgå emnet helt og lade personen sørge i fred.

Du kan ikke gøre det værre. Det værste er sket. Derimod så hjælper du mig til at sætte ord på sorgens mange følelser

Læs mere om: En vejledning til at støtte din ven i sorg

Vi mangler et fællessprog for sorg

Mennesker som er i sorg, kan opleve, at der i Danmark mangler en fælles forståelse af sorg. Nogle har en oplevelse af, at mange i deres omgangskreds og på arbejdet spørger ind til dem i den første måneds tid til halve år. Derefter er der en oplevelse af, at nu må personen vel være kommet videre.

Sorg forsvinder ikke, vi lærer at leve med den

Læs mere om: Hvornår forsvinder sorgen?

Sorgen bliver en del af ens liv, når vi mister. Selvom sorgen kan blive mindre intens med tiden, betyder det ikke, at man glemmer den elskede person eller stopper med at savne dem. Sorgen kan ændre sig og blive integreret i ens liv på en måde, der tillader en at finde glæde og mening igen, selvom der stadig vil være øjeblikke, hvor sorgen kan blusse op igen.

Bliv derfor gerne ved med at spørge ind til den, som har mistet. Nogle gange vil det være et dårligt tidspunkt, hvor personen ikke har lyst til at snakke om det, men spørg gerne igen på et andet tidspunkt.

Sorgens mange følelser

Sorg er ikke blot én enkelt følelse. Når vi er i sorg, kan det vække en hel række intense og stærke følelser. Sorg vil altid opleves individuelt og forskelligt, men nogle følelser vil være genkendelige.

Læs mere om: Mange reaktioner er almindelige, når du har mistet

Sorg er kærlighedens pris

Når vi mister nogen, vi virkelig elsker, så føler vi også en stor smerte. Det kan føles som om en del af os selv også forsvinder, og det gør ondt.

Det er vigtigt at forstå, at det er helt normalt og naturligt at føle sorg, når vi mister. Det betyder, at vi virkelig har følt kærlighed. Så når vi føler sorg, er det en påmindelse om den kærlighed, vi har følt, og det viser, hvor meget nogen betød for os. Det er en vigtig del af vores liv og en del af den proces, vi går igennem, når vi siger farvel til nogen, vi har elsket.

  • 1 Busch, Christian (2008): “Liv og død, den store gåde – teologiske betragtninger over gamle og moderne myter”.
Del

Hvad har brug for?

En guide til mine venner
At finde en sorggruppe
At forstå din sorg
Hjælp når sorgen rammer
At vide hvornår sorgen går væk
At vi kan snakke om sorg i min familie
Scroll to Top