Den 20 juli 2023

Snakke om sorg i familien

At tale om sorg i familien kan være en vigtig og givende proces for at hjælpe med at bearbejde tabet og styrke familiens sammenhold. Uanset hvilken rolle I har i familien, så vækker et tab af en nærtstående mange nye reaktioner, som I ikke kendte før, eller ved hvordan I skal håndtere.

Derfor er en naturlig del af en sorgproces, at I lærer jer selv og jeres egen sorg at kende ved at fortælle, hvordan I har det. I den proces har I hver især brug for at blive lyttet til. Her er der kun sjældent brug for andres gode råd eller tolkninger, uanset hvor velmenende de ellers måtte være.

Prøv værktøjet: Samtalekort til at skabe dialog om sorgen

Her er nogle forslag til at åbne op for samtaler om sorg i din familie

Skab et trygt rum

Find et roligt og behageligt sted, hvor I alle kan føle jer trygge og åbne op. Det kan være derhjemme eller et sted, hvor I føler jer komfortable.

Vær åben og ærlig

Start gerne samtalen med at udtrykke dine egne følelser og tanker om tabet. Vær ærlig om, hvordan du selv har det, og opfordre andre familiemedlemmer til at gøre det samme. Det kan hjælpe med at skabe åbenhed og forståelse.

Lyt til hinanden

Når familiemedlemmer deler deres tanker og følelser, så lyt aktivt til din bror, søster, far, mor eller hvilken som helst anden og vær opmærksom på, hvad de siger. Vis medfølelse, vær tålmodig og undgå at afbryde. Lad dem vide, at du er der for at lytte og støtte dem. Spørg så gerne yderligere ind til, hvad der bliver sagt. Når det føles naturligt, så del gerne hvordan du selv har det, oplever sorgen eller mindes den I har mistet.

Respektér hinandens forskelle

Alle familiemedlemmer kan have forskellige måder at håndtere sorg på, og det er vigtigt at respektere disse forskelle. Anerkend, at hver persons oplevelse er unik, og at der ikke er nogen “rigtig” måde at sørge på.

Del minder og historier

Del minder, historier og billeder af den afdøde familiemedlem. Det kan være en måde at mindes deres liv og skabe en følelse af forbindelse og fælles hukommelse.

Opret traditioner eller ritualer

Overvej at etablere nogle særlige traditioner eller ritualer for at ære den afdøde. Det kan være at tænde et lys på bestemte datoer, besøge gravstedet sammen eller oprette en mindebog. Disse ritualer kan hjælpe med at skabe en følelse af fortsat tilknytning og erindring.

Søg støtte udefra

Hvis samtalerne i familien bliver for udfordrende eller overvældende, kan det være en god idé at søge støtte fra en professionel, som en terapeut eller sorggruppe. De kan tilbyde vejledning og hjælp til at facilitere samtaler om sorg.

Husk, at det at tale om sorg kan være en følsom og smertefuld proces. Vær tålmodig og respektfuld over for familiemedlemmernes forskellige behov og grænser. Samtaler om sorg kan bidrage til at styrke familiens bånd og hjælpe jer med at finde trøst og støtte i hinanden i denne svære tid.

Hør Kenneth fortælle om sin sorg

I Kenneths familie taler de åbent om farens sygdom, om døden og om tiden efter. Kenneth fortæller om, hvad den afsked og åbenhed har gjort for et ellers trist farvel til en forælder.

En families historie

En mand og hans to døtre havde meget, meget svært ved at tale om sorgen sammen, efter de havde mistet deres kone og mor. De var alle meget ramt, men forskelligt, og de havde også meget forskellige måder at håndtere sorgen på.

Den yngste søster ville gerne tale meget om moren, den ældste søster mere indadvendt og privat i sorgen, imens faren havde valgt af undertrykke sorgen, når de var sammen, for at sikre sig at hans døtre ikke blev bekymrede for ham.

De havde et fælles ønske om at blive tættere med hinanden, men endte ofte med at gøre individuelle ting, når de var sammen.

Efter lidt tid fandt de ud af, at de langt lettere kunne dele deres sorg, hvis de efter tur beskrev små minder med moren med hinanden: bedste koncertoplevelse, bedste ferie, bedste sportsoplevelse.

De brugte omkring en time, når de var sammen og hurtigt udviklede samtalerne sig fra noget meget konkret og erfaringsbaseret til nogle komplekse beskrivelser af, hvordan de hver især havde det: hvornår de savnede moren mest, deres største bekymringer osv.

Samtalerne betød, at de udover at lære om hinandens sorg også blev væsentligt hurtigere trygge i, at de nok skulle klare sig.

Prøv værktøjet: Samtalekort til at skabe dialog om sorgen

Del

Hvad har brug for?

En guide til mine venner
At finde en sorggruppe
At forstå din sorg
Hjælp når sorgen rammer
At vide hvornår sorgen går væk
At vi kan snakke om sorg i min familie
Scroll to Top