Den 20 juli 2023

Sorgen er en proces

To-proces-modellen

Sorgen er en dynamisk proces, hvor du som efterladt bevæger dig mellem forskellige udfordringer i tiden efter tab. Denne proces er vist herunder, hvor den yderste cirkel viser dit hverdagsliv såsom at: stå op, gå til sport, gå på arbejde/studie, osv.

I tiden lige efter du har mistet vil der være to parallelle processer, som tilsammen udgør sorgen, og som tager og fylder en stor plads i dit liv.

Bearbejdning af din sorg

Den ene er processen for at bearbejde dit gamle liv – den tabsorienterede, hvor du er optaget af sorgens følelser: savn, søgen efter den du har mistet, omorganisere bånd, at sige farvel, og løsrivelsen fra forventning og fysisk nærhed.

Denne proces foregår ofte inde i dig, og er et forhold mellem dig, og den du har mistet. Det kan gøre rigtig ondt at være i den denne proces, hvor du vil blive konfronteret med tabet og gøre det tydeligt, at du ikke længere skal have den, som du har mistet, i dit hverdagsliv mere.

Etablere dit nye liv

Den anden proces er den, hvor du etablerer dit nye liv – den reetablerende proces. Her bliver du i dine mange relationer, efter du har mistet, konfronteret med selv at skulle klare opgaver, som du førhen delte med den, du har mistet. Her skal du som efterladt gøre nye ting, oparbejde ny identitet og vænne dig til nye roller i f.eks. din familie: at der nu kun er én forælder, kun en bror tilbage eller en på anden måde ny situation.

Sorgen som en del af dit liv

Du vil opleve, at du bevæger dig frem og tilbage mellem disse to processer, men du vil også være i hverdagslivet og tage pauser fra sorgen. Dette illustreres med stregen mellem processerne.

Sorgens plads i hverdagen over tid i en typisk sorgproces:

Som det illustreres i figur 2 vil sorgen fylde meget i dit hverdagsliv den første tid efter sorgen. For nogle vil det være anderledes, hvor sorgen først fylder mere, når de indser, at de ikke længere kan være sammen med den de har mistet.

Mange forsøger at trøste mig med, at det vil gøre mindre ondt med tiden. Men det kan jeg heller ikke lide at tænke på. For hvis jeg får det godt igen, vil det være, som om hans liv intet betød
(25-årig mand, bror død for et halvt år siden)

Sorgen forsvinder ikke

Over tid vil de to processer optage for langt de fleste mindre plads i hverdagslivet. Dette betyder ikke, at du har glemt den person, som du har mistet, eller at sorgen ikke længere findes. Dette betyder nærmere at din hverdag ikke længere primært styres og defineres af dit tab og din sorg. Ved højtider, f.eks. påske, sommerferier, jul og mærkedage, kan sorgen blusse op igen og fylde mere i dit hverdagsliv. Derefter vil den fylde mindre igen.

Læs mere om: Hvornår forsvinder sorgen?

Del

Hvad har brug for?

En guide til mine venner
At finde en sorggruppe
At forstå din sorg
Hjælp når sorgen rammer
At vide hvornår sorgen går væk
At vi kan snakke om sorg i min familie
Scroll to Top